Truyện dài: Đô Rê Mi và băng cướp núi

Truyện này xuất bản từ lâu lắm rồi, trước cả khi Kim Đồng mua bản quyền Doraemon. Kiếm 1 hồi trên mạng thì gặp nó :)

P/s: xem tập:
Pps: App đọc truyện dài Doremon trên điện thoại/tablet Android: Store File APKComments

Popular posts from this blog

How to wrap a C# library for using in Java, a folk tale about an idiot coding at midnight.